مورچه های بیونیک

فستو در این طرح فقط از آناتومی پیچیده و بسیار ظریف مورچه ها بهره نگرفته است بلکه توانسته با رفتار شناسی دقیق آنها در یک گروه به خصوصیات اجتماعی و مشارکتی آنها پی برده و با در هم آمیختن تکنولوژی به مورچه های مصنوعی ظریف و هوشمند با رفتارهای اجتماعی و مشارکتی دست یابد.

سیستم بسیار یکپارچه و منحصر به فراد برای به ثمر رساندن کارها و اهداف به صورت مشارکتی

مورچه های بیونیک همراه با هم و در کنار یکدیگر، مانند مدل رفتاری مورچه ها در طبیعتند. آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و به صورت هماهنگ شده باهم حرکت نموده و فرآیندی را به انجام می رسانند. این مورچه های مصنوعی بدین ترتیب نشان می دهند چگونه بصورت خودمختار در کنار هم، کار مشترکی را به سرانجام می رسانند مانند یک سیستم کاملا یکپارچه .

بکارگیری تکنولوژی و پیشرفته ترین روشهای تولید

در کنار شگفت آور بودن رفتارهای مشارکتی مورچه های مصنوعی باید گفت روش های بکارگرفته شده در تولید آنها نیز کاملا منحصر به فرد می باشد. در تولید اجزاء آنها از جوش لیزری و با استفاده از فرایند مدلینگ 3D بهره گرفته شده است که منجر به طراحی منسجم و ساخت همزمان عملکرد های الکتریکی شده است.
در تکنولوژی حرکتی مورد استفاده در پاها ، از مزایای تکنولوژی مگنت های ربایشی که به علت قابلیت انعطاف پذیری بالا، سرعت ، دقت و همچنین کنترل آسان این تکنولوژی به کار گرفته شده است . مزایای این تکنولوژی باعث گردیده است آنها در فضای بسیار کم و با صرف حداقل انرژی به فعالیت بپردازد .

مورچه های بیونیک : با رفتارهای اجتماعی یکپارچه و هماهنگ جهت انجام کارهای مشترک

پلت فرم ایده آل: بر اساس تحقیقات و پژوهش برای آزمایش فن آوری های نوین