بایگانی‌های بیونیک - armanpenotec

پروازی آزادانه در فضا با استفاده از سیستم های مستقل و رفتارهای اجتماعی

eMotionSpheres فستو نشان می دهد که چگونه اشیاء می توانند به صورت فردی یا جمعی […]

مورچه های بیونیک

فستو در این طرح فقط از آناتومی پیچیده و بسیار ظریف مورچه ها بهره نگرفته […]

صرفه جویی در انرژی مبتنی بر الگوی موجود در طبیعت

بیونیک کانگورو براساس الگوی خود در طبیعت به گونه ای طراحی شده است که می […]